Ochrana osobních údajů

Informační sdělení o ochraně osobních údajů

 

Účelem tohoto informačního sdělení je zajistit, aby zpracování vašich osobních údajů bylo prováděno za dodržení základních práv, svobod a důstojnosti osob a se zvláštním zřetelem na utajení a identifikaci osob.

Z tohoto důvodu je naší povinností informovat vás o naší politice ochrany osobních údajů. Za zpracování osobních údajů se považuje jejich sběr, záznam, organizace, uchování, zpracování, změna, třídění, vybírání, porovnání, použití, šíření, rozšíření, mazání, vzájemné propojování a vše ostatní užitečné pro poskytnutí služby včetně kombinace dvou nebo více takovýchto činností.

Informace o cookies, vyhledávačích a údajích o poloze

Definice Cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které uživateli navštívené stránky zasílají jejich terminálům, ve kterých jsou ukládány do paměti, aby byly poté znovu vysílány zpět stejným stránkám při další návštěvě. Tzv. cookies třetích stran naopak zasílají stránky jiné, než jsou ty, které uživatel navštívil. Je to dáno tím, že na každé internetové stránce se mohou nacházet i jiné prvky (snímky, zvuky, mapy, zvláštní odkazy na webové stránky jiných domén atd.), které jsou domovské na jiných serverech, než je server navštívené stránky.

  • Typy cookies
  • Technické cookies
  • „Profilové“ cookies
  • Cookie první strany
  • Cookie třetí strany

Internetové stránky spybrother.com využívají pouze technická cookies, která umožňují zapamatovat si vstup na ovládací panel. Nepoužívají se cookies třetích stran ani cookies vlastníka pro sledování uživatele nebo pro jiné účely.