Návod ovládacího panelu


Co je ovládací panel Real Time 

Ovládací panel slouží ke sledování jednoho nebo více mobilů, např. pro spuštění příkazu Záznam prostorového odposlechu.

 


Registrace ovládacího panelu Real Time 

Real Time Control panel Registration

Pro přechod na ovládací panel Real Time je třeba se registrovat kliknutím na tlačítko „Registrace“ nacházející se vpravo nahoře na adrese account.spybrother.com.


Přechod na ovládací panel 

Po provedení registrace a přechodu na ovládací panel budou zobrazeny možnosti tlačítky „Přidání“, „Správa“ a „Asistence“.

Tlačítko Přidání slouží k přechodu do části, ve které můžete zadat PIN mobilu určeného ke sledování.
PIN bude viditelný v závěru instalace softwaru SpyBrother na mobil určený ke sledování,  viz návod k instalaci softwaru.

Tlačítko Správa slouží k přechodu do části menu správy mobilů, ve které si můžete zvolit předem přidaný mobil a přejít na ovládací panel Real Time pro zadání příkazu Záznam prostorového odposlechu


Přidat mobilu určený ke sledování 

Add a phone to monitorV této části ovládacího panelu můžete přidat PIN pro sledování mobilu a zadat název pro identifikaci zařízení na ovládacím panelu Real Time

Poté bude zobrazeno tlačítko “Správa“, pomocí kterého můžete přejít na ovládací panel Real Time se všemi příkazy pro sledování zařízení

 

 

 


Vybrat mobil ke sledování  

Add a phone to monitorV této části si můžete vybrat mobil určený ke sledování. Stačí k tomu listovat v roletkovém menu a vybrat si název, který jste zařízení předem zadali. Klikněte pro zvětšení


Správa ovládacího panelu Real Time – Menu Home  

Real Time panel management- Home menuPo vybrání mobilu určeného ke sledování můžete přejít do části menu správy ovládacího panelu Real Time, z kterého pak lze zadávat následující příkazy :

    • spustit záznam prostorového odposlechu v délce 6 vteřin, 2 minut, 15 minut nebo 30 minut

    minutes

  • pořídit snímek z čelní kamery
  • zjistit zeměpisnou polohu ze sítě GSM nebo GPS
  • poslouchat záznamy prostorového odposlechu
  • poslouchat záznamy příchozích a odchozích hovorů   .
  • číst SMS
  • číst telefonní seznam

Spuštění záznamu prostorového odposlechu 

Start an environmental recordingV menu HOME na ovládacím panelu Real Time můžete zadat příkaz k záznamu prostorového odposlechu sledovaného mobilu pouhým stisknutím tlačítka START.

Tímto způsobem bude zadán příkaz k záznamu sledovaným mobilem po dobu např. 6 vteřin, 2 minut, 15 minut nebo 30 minut

 

 

 


Záznam prostorového odposlechu 

Environmental recordingPo zadání příkazu záznamu, např. 6 vteřin, vás systém upozorní, že mobil „čeká na obdržení příkazu


Environmental recordingAprès quelques secondes le portable surveillé recevra le commandement pour commencer l’enregistrement environnementale ,par ex. de 6 secondes.


Environmental recording

Sledovaný mobil po několika vteřinách obdrží příkaz pro spuštění záznamu prostorového odposlechu po dobu 6 vteřin   .


Environmental recordingV této fázi sledovaný mobil přenese audio soubor na ovládací panel, z kterého bude moci být stažen a poté přehrán .

Po skončení přenosu se zobrazí odkaz na download audio souboru


Menu Prostorový odposlech 

Environment MenuV této části menu se nacházejí všechny provedené záznamy prostorového odposlechu.

Soubory se záznamy je možné stáhnout do vlastního počítače a případně odstranit ty, které se již nebudou používat, pouhým kliknutím na tlačítko Smazat.


Menu SMS 

SMS MenuV menu SMS se nacházejí všechny příchozí a odchozí SMS přijaté a odeslané sledovaným mobilem

Uvedeno je datum odeslání a přijetí, číslo mobilu a obsah zprávy.

 

 

 

 


Menu MAPY

MAPS Menu

V této části menu se nacházejí zeměpisné polohy sledovaného mobilu

Z menu HOME lze zadat příkaz přes funkci Zjistit zeměpisnou polohu ze sítě GSM“.

Po zadání příkazu mobil odpoví a sdělí svou zeměpisnou polohu na mapě s datem a hodinou.

P015


Menu TELEFONNÍ SEZNAM

ADDRESS BOOK MenuV menu Telefonní seznam se nacházejí všechna telefonní čísla a jména kontaktů uložená na SIM kartě sledovaného mobilu


Menu Aplikace instalované do sledovaného mobilu

Menu APP installed on the monitored phoneV této části menu se nacházejí všechny aplikace instalované nebo odinstalované ze sledovaného zařízení


Menu SNÍMEK

Photo menuV této části menu se nacházejí pořízené snímky čelní kamerou sledovaného zařízení.

Pro pořízení snímku stačí v menu HOME zadat příkaz přes funkci Pořídit snímek z čelní kamery mobilu“.


ON / OFF Menu 

ON / OFF MenuV menu ON/OFF se zobrazuje datum a hodina zapnutí a vypnutí sledovaného zařízení.